Tui Na - kinesisk akupressur och massage

Bach - blomsterenergier

 

Dr Bach blomsterenergier hjälper människan på själsnivå.

Dr Bach var en allmänpraktiserande läkare i England som levde i början på 1900-talet. Han forskade mycket vid sidan om sitt arbete med patienterna. Hans princip i mötet med människan var "behandla människan, inte sjukdomen!", ett förhållningssätt som låter sig kombineras bra med den kinesiska vetenskapen där man ser på helheten!

Dr Bach studerade människorna han mötte och delade in dem i olika katergorier, olika personlighetstyper och känslotillstånd.  Dr Bach letade i åratal efter de rätta blomsterenergierna och testade sig fram. Han skrev även böcker om sina upptäckter, bland annat boken "heal thyself" som beskriver sambandet mellan vårt emotionella varande och den fysiska hälsan. Trädgården som Dr Bach sammanställde och där alla växtenergier tillverkades finns fortfarande kvar och det är från dessa originalväxter som dagens energier framställs!

Dr Bachs blomsterenergier öppnar upp för möjligheter genom att penetrera blockeringar i våra tankar och karaktärsdrag. Energin transformeras och stärker obalansen. Effekten märks på vårt förhållningssätt och vårt tankemönster. Den fysiska effekten följer efter genom att energierna i kroppen får ett bättre flöde och således skapas en bättre balans i helheten.

Det finns 38 olika energier som alla jobbar på specifika känslotillstånd eller personlighetstyper. Jag kan nämna underkategorierna som används för att ge en inblick i användningsområdet:

Rädsla, Osäkerhet, Ointresse för nuet, Ensamhet, överkänslighet för inflytande av andra, misströstan - förtvivlan och skuld, Överbeskyddande för andras välfärd.

 

Dr Bach i mina behandlingar

Jag använder Bachdropparna vid Tui Na behandlingarna i massageoljan och blandar även ihop personliga flaskor som du får med dig hem. Dropparna skall tas fyra gånger om dagen i ett glas vatten. Vilka energier som passar just dig kommer fram i samtal som förs kring obalanserna du upplever.

Dr Bach blomsterenergier kan aldrig skada någon, de kan bara tillföra positiv energi!

Bach blomsterenergier - ett naturligt sätt att hjälpa själen att uppnå större balans.