Tui Na - kinesisk akupressur och massage

Fakta om Tui Na

Vad är Tui Na?

Tui Na är en  behandlingsform inom TCM där man syftar till att återställa den energetiska balansen i kroppen genom att påverka kroppens akupunkter med händerna. Jag använder mig av olika tekniker, så kallade manipulationer, för att sätta fart på QI, att bromsa den, ändra riktning eller upplösa blockader av Qi i meridianerna. Kroppen påverkas på ett djupt plan. För dig som kund upplevs det som en vitaliserande massage! Jag använder mig även av manipulationer för att justera leder eller töja muskler.

TCM är den engelska förkortningen för Traditionell Kinesisk Medicin, ett samlingsnamn för olika medicinska inriktningar som har utövats i Kina i tusentals år. TCM är ett vetenskapligt system med en helhetssyn på människan, det betyder att man väger in känslor och den personliga sociala situationen när man ser på de fysiska och psykiska symptomen som  en person uppvisar. Detta gör att varje individ har en egen symtombild och behöver behandlas på ett individuellt sätt. En och samma symtom kan ha olika orsaker och därmed kräva olika behandlingar!

Just därför är DU unik och behöver få en behandling som är anpassad efter just DIG!

Låter detta spännande tycker du? Jag kan med övertygelse berätta att Tui Na är en vanlig behandlingmetod I Kina. Den utförs på så kallade TCM-  eller massagesjukhus. Metoden är urgammal och därmed beprövad genom tiderna men i västvärlden fortfarande ovanlig!

 

Qi, meridianer, akupunkter?

Termerna som används inom TCM och Tui Na kan upplevas som lite ovanliga. Jag kan mycket kort förklara vad de olika begreppen betyder och hur det rör dig.

Qi översätts enklast till energi. Kineserna säger att Qi är rörelse och genomsyrar allt. Det är livskraften i allt levande, vår livsenergi. Qi strömmar genom meridianerna i kroppen. Meridianer är som energikanaler som formar ett nätverk över hela kroppen och förbinder alla delar med varandra så att Qi (livsenergin) kan flyta runt.  Inom Tui Na påverkar behandlaren Qi i meridianerna genom att trycka på akupunkter. Akupunkter är som portöppningar på meridianerna, små dörrar som öppnas för att påverka Qi.

 en del av kroppens meridiansystem i bild

Enligt TCM uppstår hälsa när Qi kan flyta obehindrat i meridianerna och försörja kroppen med energi där det behövs. Obalanser uppstår då spridningen av Qi stöter på hinder. Det kan vara en brist på Qi eller det kan vara en stagnation av Qi (överskott på ett visst område). Obalanserna upplevs som symtom på ohälsa, till exempel smärta, trötthet, magont, spända muskler eller nedstämdhet. Inom Tui Na balanseras energiflödet genom att Qi påverkas via utvalda akupunkter och med speciella massagetekniker.

 

 

Människan är ett mikrokosmos, vi är ett med universum.

Vår kropp är en organisk helhet, alla delar påverkar helheten - precis som det sker i naturen.