Tui Na - kinesisk akupressur och massage

Fibromyalgi

Ett syndrom med många symtom

Det finns olika teorier kring vad Fibromyalgi är och vad som orsakar tillståndet. Det som alla är överens om är att det handlar om smärtor som uppstår i led- och muskelstrukturen samt i olika palputionsömma punkter. Dessutom tillkommer det en hel del bisymtom, såsom domningar i extremiteter, svullnadskänslor, spänningshuvudvärk, yrsel, problem med mag/tarmkanalen, sömnstörningar, ljudkänslighet, mm.

Behandling med Tui Na

Fibromyalgi kan behandlas med Tui Na massage. Medicinering vid sidan om är inget hinder. Behandlingen bör göras var 14e dag och utvärderas efter några månader. Behandlingsprogrammet utförs mjukt och med full respekt för din smärtupplevelse. Efter varje behandling kan vissa personer under ett par dagars tid uppleva en ökad smärta för att sedan lämna plats för ett betydligt mer smärtfritt tillstånd.

Tanken är att behandlingar med Tui Na skall hjälpa dig tillbaka till livet. Samtal är en viktig del i behandlingen för att bearbeta emotionella processer som spelar roll i symtombilden.

Tui Na - en väg tillbaka till livet